The medical opinions and advices contained in this blog are those of the respective authors and should serve as guides. The patient themselves have the final decision with what to do to their health.
IMPORTANT: To ask for medical opinion, send your message by email here

Thursday, April 8, 2010

Butas sa puso (Septal Defect)

Tanong (T): May QUESTION po ako. Ang pamangkin ko, who is 2 months old now, baby girl, pag naiyak na ngingitim. Then, one early am, nangitim na naman. Ang sabi gawa ng plema. Pero  nung  kinunan  sya ng  dugo  for examination, d Dr. finds out na low blood ang  pamangkin  ko. Yan na po. Ang question ko, ano po ba ang dapat naming gawin?

Payo ni Doktor (PD): Kapag cyanotic o nangigitim ang bata kapag naiyak marahil ay meron siyang karamdaman sa puso.

T: Ok, ung kakulangan nya sa dugo?

allvoices