The medical opinions and advices contained in this blog are those of the respective authors and should serve as guides. The patient themselves have the final decision with what to do to their health.
IMPORTANT: To ask for medical opinion, send your message by email here

Sunday, April 25, 2010

Chinese Restaurant Syndrome?


Ang glutamic acid o monosodium glutamate (MSG) ay isang sangkap na nakapagpapasarap ng mga pagkain. Ito ay natural na kahalo sa mga binuburong sawsawan tulad ng toyo o keso. Ito rin ay kilalang sangkap ng vetsin. Kung sensitibo ang isang tao o kapag naparami ang pagkain nito, maaaring makaramdam ng pagkahilo o pagsusuka dahil sa epekto ng MSG sa utak. Basahin ang sumusunod na halimbawa ng tinatawag na Monosodium Glutamate Symptom Complex o Chinese Restaurant Syndrome.
allvoices