The medical opinions and advices contained in this blog are those of the respective authors and should serve as guides. The patient themselves have the final decision with what to do to their health.
IMPORTANT: To ask for medical opinion, send your message by email here

Wednesday, May 18, 2011

Sexually Transmitted Infection

Available at: Jeepney Press

Tanong (T): Drop ko na lang ang facts.

Sept. 28, may nakatalik akong babae na naka-chat ko lang sa Facebook. Well educated siyang babae pero hindi ako naniniwalang ikalawa lang ako sa mga naka-sex niya.

Oct. 13, nag-sex kami ng girlfriend ko while having her period. After noon eh nakaramdam na ako ng tila mabigat na pakiramdam na parang namamaga sa kaliwang bayag ko.
allvoices